Rijksmuseum

Welkom bij WTA-NL-VL

This page is available in Dutch.

VISIE EN DOELSTELLINGEN

WTA Internationaal en WTA NL-VL

De WTA is een in het verenigingsregister te München ingeschreven internationale vereniging, die in regionale groepen onderverdeeld is. De vereniging is erkend als vereniging tot algemeen nut.

In de loop van ruim twintig jaar heeft de WTA zich tot een internationaal platform ontwikkeld. Er zijn leden in diverse Europese landen, die in regionale groepen zijn georganiseerd.

De WTA Nederland - Vlaanderen is in het verenigingsregister te Delft ingeschreven als regionale vereniging onderdeel van de WTA internationaal.

Leden

Wetenschappers en praktijkmensen kunnen gewoon lid worden. Bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten kunnen ondersteunend lid worden.

Doelen

De WTA stelt zich ten doel, het onderzoek en de praktische toepassing ervan op het gebied van het in stand houden van gebouwen en monumenten te bevorderen. Daarnaast is een belangrijk doel om toepassing van nieuwe inzichten en moderne technologieën verantwoord in de praktijk te brengen. Om de internationale dimensie van de wetenschappelijke en praktische dialoog te benadrukken, ontwikkelt de WTA geschikte communicatie kanalen en biedt een betrouwbaar draagvlak voor een constante informatiestroom.

Doelen van de regionale groepen zijn:

 • Organiseren van studiedagen en gesprekken tussen deskundigen in de eigen taal.
 • Onderhouden van contacten met onderzoeksinstituten en diensten voor monumentenzorg.
 • Inbrengen van relevante thema’s bij de werkzaamheden in de aandachtsgebieden.
 • Technische Leidraden aanpassen aan de specifieke omstandigheden en bekendmaken.

 Aandachtsgebieden en werkgroepen

Op het gebied van instandhouding van bouwwerken en monumenten zijn in de WTA tot nog toe acht aandachtsgebieden opgericht.In de referaten die vermeld staan op de Duitse website bestaan werkgroepen voor diverse aandachtsgebieden. Elk lid van WTA Nederland-Vlaanderen kan indien gewenst actief deelnemen aan een van deze werkgroepen. Doorgaans inventariseert en evalueert de werkgroep de huidige stand van kennis en publiceert deze. De nieuwe, hieruit voortvloeiende inzichten worden vaak voor toepassing in de praktijk samengevat en als technische leidraad gepubliceerd. Dit omvat de algemeen erkende stand der techniek.

 Huidige aandachtsgebieden:

 1. Hout 
 2. Oppervlaktetechnologie 
 3. Natuursteen 
 4. Metselwerk 
 5. Beton 
 6. Bouwfysica 
 7. Statische en dynamische belastingen van constructies 
 8. Vakwerkbouw

Bestuursleden

Rob van Hees (voorzitter)

Bert Van Bommel

Wido Quist (penningmeester)

Michiel van Hunen (secretaris NL)

Els Verstrynge (vertegenwoordiging WTA int.)

Nathalie Vernimme (verslaggeving)

Dionys Van Gemert

Kris Brosens

Yves Vanhellemont

Secretariaat VL:

Kristine Loonbeek

De bestuursleden van WTA Nederland-Vlaanderen bereiden de studiedagen voor en zorgen voor contacten binnen het WTA-NL-VL en het WTA-international netwerk.

This page is available in Dutch.

This page is available in Dutch.

This page is available in Dutch.

X

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.

Diese Seite nutzt Website Tracking-Technologien von Dritten, um ihre Dienste anzubieten. Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.

Einstellungen AkzeptierenImpressumDatenschutz