Rijksmuseum

Welkom bij WTA-NL-VL

WTA Nederland-Vlaanderen

WTA-NL-VL is de Wetenschappelijk-Technische groep voor Aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg die actief is in Nederland en Vlaanderen. 

Volgende WTA-NL-VL studiedagen

 

"Reinigen van monumentale gevels"

Deze WTA-NL-VL studiedag zal doorgaan op Vrijdag 22 april 2022
in Het Nieuwe Insituut (HNI), Museumpark 25, Rotterdam

programma en inschrijvingsformulier (update 22/03/'22)

 

Voorbije studiedagen

Op vrijdag 8 oktober 2021 organiseerde WTA-NL-VL een studiedag rond "Brandveiligheid in historische gebouwen - brandend actueel" in het Predikherenklooster in Mechelen (Vlaanderen). Omwille van maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van Corona tegen te gaan, werd deze studiedag herhaaldelijk uitgesteld. Desondanks was deze studiedag een groot succes, en willen we iedereen bedanken voor de actieve deelname!

Op vrijdag 19 maart 2021 organizeerde WTA-NL-VL een gratis online studiemiddag waarin een inspirerend scala aan lopend en recent afgerond onderzoek werd gepresenteerd uit het brede gebied van instandhouding van monumenten. De slides van de presentaties kan u terugvinden op onze website, onder "studiedagen en syllabi"

Ook werd op dit digitaal event voor de 5e keer de WTA NL-VL Monumentenstudieprijs uitgereikt als waardering voor een bijzondere bijdrage aan de theorie en praktijk van het in stand houden van monumenten in de vorm van een master- of doctoraatsthesis. Een link naar de prijsuitreiking en presentatie kan u terugvinden op onze website, onder "WTA-NL-VL prijs".

 


WTA-NL-VL Monumenten-studieprijs

De WTA-NL-VL Monumenten-studieprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het najaarssymposium van WTA-NL-VL. De prijs bedraagt 750 euro en wordt uitgereikt voor een master- of doctoraatsthesis die focust op innovatieve materialen en technieken voor restauratie en renovatie van bouwkundig erfgoed.

De oproep tot indiening van abstracts voor de WTA-NL-VL Monumenten-studieprijs is momenteel gesloten. Meer info

logo
foto2
foto1
studiedag predikherenklooster
Rondleiding in het predikherenklooster in Mechelen tijdens de WTA-NL-VL studiedag in oktober 2021

VISIE EN DOELSTELLINGEN

WTA Internationaal en WTA NL-VL

In de loop van meer dan 40 jaar heeft de WTA zich tot een internationaal platform ontwikkeld voor overleg en ondersteuning omtrent technische aspecten van renovatie, restauratie en monumentenzorg. Er zijn leden in diverse Europese landen, die in regionale groepen zijn georganiseerd. WTA-NL-VL is de Wetenschappelijk-Technische groep voor Aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg die actief is in Nederland en Vlaanderen. 

Leden

Wetenschappers en praktijkmensen kunnen gewoon lid worden. Bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten kunnen ondersteunend lid worden. Studenten kunnen gedurende een beperkte periode studentenlid worden.

Doelen

De WTA stelt zich ten doel, het onderzoek en de praktische toepassing ervan op het gebied van het in stand houden van gebouwen en monumenten te bevorderen. Daarnaast is een belangrijk doel om toepassing van nieuwe inzichten en moderne technologieën verantwoord in de praktijk te brengen. Om de internationale dimensie van de wetenschappelijke en praktische dialoog te benadrukken, ontwikkelt de WTA geschikte communicatie kanalen en biedt een betrouwbaar draagvlak voor een constante informatiestroom.

Doelen van de regionale groepen zijn:

 • Organiseren van studiedagen en gesprekken tussen deskundigen in de eigen taal.
 • Onderhouden van contacten met onderzoeksinstituten en diensten voor monumentenzorg.
 • Inbrengen van relevante thema’s bij de werkzaamheden in de aandachtsgebieden.
 • Technische Leidraden aanpassen aan de specifieke omstandigheden en bekendmaken.

 Aandachtsgebieden en werkgroepen

Op het gebied van instandhouding van bouwwerken en monumenten zijn in de WTA verschillende aandachtsgebieden opgericht.In de referaten die vermeld staan op de Duitse website bestaan werkgroepen voor deze aandachtsgebieden. Elk lid van WTA Nederland-Vlaanderen kan indien gewenst actief deelnemen aan een van deze werkgroepen. Doorgaans inventariseert en evalueert de werkgroep de huidige stand van kennis en publiceert deze. De nieuwe, hieruit voortvloeiende inzichten worden vaak voor toepassing in de praktijk samengevat en als technische leidraad gepubliceerd. Dit omvat de algemeen erkende stand der techniek.

Bestuursleden

Rob van Hees (voorzitter)

Michiel van Hunen (secretaris NL)

Kris Brosens (penningmeester)

Els Verstrynge (contacten WTA int.)

Nathalie Vernimme (verslaggeving)

Wido Quist

Hau Kit Yu

Wouter Callebaut

Secretariaat VL:

Kristine Loonbeek

De bestuursleden van WTA Nederland-Vlaanderen bereiden de studiedagen voor en zorgen voor contacten binnen het WTA-NL-VL en het WTA-international netwerk.

Contact
info@wta-nl-vl.org

T: +31(0)6 22 92 17 14 (Michiel van Hunen - secretaris WTA-NL-VL)
 

Nieuwe Leden
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met WTA-NL-VL via bovenstaand emailadres. Gelieve in je email aan te geven op welke manier je professioneel betrokken bent bij de bouwrenovatie en monomentenzorg.

Indien je lid wil worden van WTA-NL-VL kan dat eenvoudig door het invullen en versturen van volgend inschrijvingsformulier, en privacy policy document graag via email naar bovenstaand mailadres. Gelieve het formulier op je PC te downloaden, zodat je gemaakte aanpassingen kan opslaan.

Studenten (architectuur, bouwkunde, monumentenzorg, conservatietechnieken) kunnen momenteel voor twee jaar lid worden aan sterk gereduceerd tarief en zo reeds contacten leggen en hun praktijkkennis bijwerken. Zie onderaan de pagina voor voorwaarden.

Voordelen voor leden:

 • Leden kunnen voor een gereduceerde prijs deelnemen aan WTA studiedagen en internationale WTA conferenties.
 • Gekwalificeerde leden kunnen als docent of als referent tijdens WTA studiedagen optreden. Leden mogen voorstellen aangeven voor onderwerpen voor studiedagen.
 • In het algemeen vinden leden binnen de WTA snel de specialisten en de kring van gesprekpartners, waarmee actuele problemen tot een oplossing kunnen worden gebracht.
 • Ieder lid ontvangt regelmatig het internationale tijdschrift 'Bausubstanz' met talrijke voorbeelden, onderzoeksresultaten en case studies uit de renovatie- en restauratiepraktijk.
 • Leden kunnen de uitgaven van de WTA tegen speciale prijzen verkrijgen. Leden mogen actief deelnemen aan werkgroepen en mogen thema's voorstellen voor nieuwe werkgroepen binnen de bestaande aandachtsgebieden.

Lidmaatschap:
€ 170,-- per jaar per persoon (individueel lid)
€ 340,-- per jaar voor bedrijven en instellingen met een maximum van vijf werknemers
€ 510,-- per jaar voor bedrijven en instellingen met meer dan vijf werknemers

Studentenlidmaatschap:
€ 20,-- per jaar per student, maximaal één jaar hernieuwbaar en tegen voorlegging van een geldig inschrijvingsbewijs in voltijds hoger onderwijs in architectuur, bouwkunde, monumentenzorg of conservatietechnieken.
Studentenleden van WTA-NL-VL mogen gratis deelnemen aan de WTA studiedagen in Nederland en Vlaanderen.

Informatie over de privacyverklaring (GDPR) van WTA-NL-VL vindt u hier.

foto
foto
foto

Aankondiging van de volgende studiedag

"Reinigen van monumentale gevels"

Deze WTA-NL-VL studiedag zal doorgaan op Vrijdag 22 april 2022
in Het Nieuwe Insituut (HNI), Museumpark 25, Rotterdam

programma en inschrijvingsformulier (update 22/03/'22)

 

Voorgaande studiedagen en Syllabi

De syllabi van de voorgaande jaren kunt U gratis downloaden. De syllabus van de laatste studiedag is downloadbaar na de eerstvolgende studiedag.

WTA NL-VL heeft geen enkel commercieel belang bij de syllabi van haar studiedagen. Het downloaden van syllabi is uitsluitend geoorloofd voor wetenschappelijke- of studiedoeleinden!

lijst van Studiedagen en bijbehorende Syllabi

flyer

WTA NL-VL Monumenten-studieprijs

WTA Internationaal en ook de Nederlands-Vlaamse regionale groep stelt zich ten doel, het onderzoek en de praktische toepassing ervan op het gebied van het in stand houden van gebouwen en monumenten te bevorderen. Daarnaast is het een belangrijk doel om toepassing van nieuwe inzichten en moderne technologieën verantwoord in de praktijk te brengen.

Binnen haar doelstelling heeft WTA Nederland-Vlaanderen besloten om een studieprijs in het leven te roepen, de WTA NL-VL Monumenten-studieprijs. Deze prijs zal elk jaar worden uitgereikt tijdens het voorjaarssymposium. De prijs betreft een geldbedrag van 750,- euro. De prijs is een waardering voor een uitzonderlijke bijdrage aan de theorie en de praktijk van het in stand houden van bouwwerken. De basis onder die bijdrage moet bij voorkeur zijn gelegen in een master- of doctoraatsthesis die wetenschap en praktijk met elkaar verbindt.

Meer informatie:

- flyer met informatie over de voorwaarden en het inzenden van het werk.

- volledige reglement 

De indiening voor thesissen voor de WTA-NL-VL studieprijs is momenteel geopend. De deadline voor indiening is verlengd tot 5 november 2021.

 

Genomineerden en winnaars van de voorbije jaren:

Genomineerden WTA-NL-VL studieprijs 2022:

 • Sien Van Nieuwenhuyse, UAntwerpen: De bedreiging van wind-driven rain in Groot-Antwerpen als casestudy in de zoektocht naar gepaste categorisatie van erfgoed. - winnaar

 • Michela Anastasia, TU Eindhoven: Effect of Wood Decay and Aging on the Structural Behaviour of Historic Roof Trusses. Research on material properties of old wood and a case study on the structure of a barn at Sint-Michielsgestel. 

Genomineerden WTA-NL-VL studieprijs 2021:

Genomineerden WTA-NL-VL studieprijs 2020:

 • Yves Govaerts, VUB: Restauratie strategieën voor steen imiterende bepleisteringen (1880-1940): Richtlijnen m.b.t. karakteristieken, reiniging en samenstellen van herstelmortels  - winnaar
 • Alice Paladini, KU Leuven: Development of a Virtual Reality experience to provide accessibility to Myin-pya-gu Buddhist temple in Bagan
 • Jana De Borger, Universiteit Antwerpen: Afwegingskader voor het herstel en de versteviging van houten vloeren in historisch waardevolle gebouwen
 • Dominik Lukkes, TUDelft: Urban mining in combinatie met het hergebruik van gebouwen en componenten te laten zien: Amstel III – The Reuse City

Genomineerden WTA-NL-VL studieprijs 2019:

 • Michiel Van Gorp, KU Leuven: Experimental Study of the in-plane behaviour of rammed earth, strengthened with TRM  - winnaar
 • André van Deursen, Technische Universiteit Delft: Herbestemming van leegstaand agricultureel erfgoed in Midden Italië
 • Lydia Koptsopoulou, KU Leuven: Damage effects in 20th century architectural heritage due to reinforcement corrosion
 • Daphne Guilbert, Universiteit van Gent: The Ghent urban heat island effect on freeze-thaw weathering of building stone

Genomineerden WTA-NL-VL studieprijs 2018:

 • Giovanni Borsoi - "Nanostructured lime-based materials for the conservation of calcareous substrates"  - winnaar
 • Laura Le Noir - "Materialen en technieken in historische metselwerkconstructies tussen 1830 en 1945"
 • Saskia De Mol - "Studie naar het hygrothermisch gedrag van historische bakstenen na hydrofobering a.d.h.v. experimenten en simulaties in Delphin"
 • Alexia Ntella - "The Katoenveem; a tailor-made Theatre"

Genomineerden voor de WTA-NL-VL studieprijs 2017:

 • Lida Barou - "Structureel glas in restoratieprojecten" - winnaar
 • Tim De Kock - "De eigenschappen en het gedrag van Ledesteen in cultureel erfgoed: nieuwe inzichten voor zijn bescherming en vervanging"
 • Rick van Tilborg - "Kaaimuren in stedelijk gebied: een methode om de resterende levensduur te voorspellen"
2022
2021prijs
prijs2020
foto
foto
foto
X

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.

Diese Seite nutzt Website Tracking-Technologien von Dritten, um ihre Dienste anzubieten. Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.

Einstellungen AkzeptierenImpressumDatenschutz